Nasze cele - Żłobek Iskierka Skierniewice

Żłobek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nasze cele:
Ścisła współpraca personelu zatrudnionego w żłobku w tworzenie rocznych programów dydaktyczno- wychowawczych żłobka.
Stworzenie warunków zbliżonych do środowiska domowego.
Wspieranie rodziców w wychowaniu – poprzez udzielanie rzetelnej informacji o dziecku przez opiekunów grupy
Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Nauka poprzez zabawę uwzględniająca potrzeby i możliwości dziecka.
Stymulowanie dzieci do wszechstronnego rozwoju.
Wspieranie rozwoju intelektualnego, zainteresowań, zdolności i talentów.
Nauka samodzielności.
Kształtowanie umiejętności komunikowania się u dzieci.
Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
Rozwijanie u wychowanków cech takich jak: wiara we własne możliwości, zaradność, otwartość, empatia, odporność emocjonalna, umiejętność współdziałania itp.
Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianie nawyków właściwych.
Wprowadzanie w świat życia społecznego.

Kontakt

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi

ISKIERKA w Skierniewicach.

 

 

ul. Rawska 58, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 92 92

  biuro@zlobekskierniewice.pl

 

Dyrektor Żłobka: 509 784 161

  dyrekcja@zlobekskierniewice.pl

 

Opiekunowie: 506 995 810

Zamówienia publiczne: zamowieniapubliczne@zlobekskierniewice.pl

 

Filia Wańkowicza

 

 wankowicza@zlobekskierniewice.pl

ul. Wańkowicza 10, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 25

Opiekunowie: 509 784 227

 

Filia Pomologiczna

 

 pomologiczna@zlobekskierniewice.pl

ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice

Sekretariat: 46 880 90 35

Opiekunowie: 509 784 228

Formularz kontaktowyMasz pytania?

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Back to top